Friday, 28 October 2011

SEPULUH TAHUN DARI SEKARANG BAHASA MELAYU BOLEH MENJADI BAHASA UTAMA DI NEGARA INI

INSTITUT KESENIAN DAN KAJIAN MEDIA MALAYSIA (SEMESTA) menyeru kerajaan terus melaksanakan program “MEMERTABATKAN BAHASA MELAYU DAN MEMPERKASAKAN BAHASA INGGERIS” di sekolah, dan melalui agensi-agensi kerajaan di seluruh Negara seperti yang dirancang, tanpa membuat sebarang perubahan yang mungkin boleh menjejaskan matlamatnya.

Berdasarkan kajian institut ini, landasan yang telah tersedia selama ini sama ada melalui undang-undang dan peraturan sedia ada, dan kaedah pembelajaran di sekolah rendah, menengah dan IPT, telah mencukupi untuk menjadikan bahasa itu bahasa kebangsaan dalam erti kata yang sebenarnya.

Keadaan ini juga boleh dengan cepat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang setara dengan bahasa-bahasa ilmu yang lain di dunia.

Menurut kajian Semesta masa selama sepuluh tahun sahaja diperlukan untuk menjadikan bahasa ini bahasa utama, di Negara ini.

-Presiden Semesta-